1. AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AKCIONARSKO DRUŠTVO NIŠ
Adresa: Nikole Pašića 42, 18000 Niš
Telefon: (381) 018/507-410, 507-400
Fax: (381) 018/247-479
Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Čupić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
2. ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Kralja Milana 11, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3302-782, 011/3409-545
Fax: (381) 011/3243-516
Predsednik Izvršnog odbora: Georgios Papanastasiou
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 210 od 3.7.1991. godine
3. BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUSTVO BEOGRAD
Adresa: Milentija Popovića 7b, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/2011-200
Fax: (381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora: Draginja Đurić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
4. "BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD"
Adresa: Kraljice Marije 3, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/2020-292
Fax: (381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora: Srđan Cekić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
5. CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Adresa: Braće Ribnikar 4-6, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/4876-876
Fax: (381) 021/4876-976
Predsednik Izvršnog odbora: Bruno-Marie Charrier
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
6. ČAČANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUSTVO ČAČAK
Adresa: Pivarska 1, 32000 Čačak
Telefon: (381) 032/302-200
Fax: (381) 032/302-215
Predsednik Izvršnog odbora: Dragan Jovanović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
7. DUNAV BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Bulevar Franše D Eperea 88, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/6557-338
Fax: (381) 011/3657-006
Predsednik Izvršnog odbora: Srđan Brajović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 329 od 26.12.1990. godine
8. ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa: Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad
Telefon: 0800/201-201; (381) 011/2015-005
Fax: (381) 021/4809-700
Predsednik Izvršnog odbora: Slavko Carić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
9. EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Vuka Karadžića 10, 11000 Beograd
Telefon: 0800/111-144, (381) 011/2065-881
Fax: (381) 011/3027-536
Predsednik Izvršnog odbora: Filippos Karamanolis
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
10. FINDOMESTIC BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 115a, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3331-733
Fax: (381) 011/3331-766
Predsednik Izvršnog odbora: Angelo Scatigna
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 474 od 22.5.1995.godine
11. HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6, Beograd
Telefon: (381) 011/2226-000
Fax: (381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora: Zoran Vojnović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
12. JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 121, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/2205-500
Fax: (381) 011/3110-217
Predsednik Izvršnog odbora: Slobodan Janjić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
23. "JUGOBANKA JUGBANKA" A.D. KOSOVSKA MITROVICA
Adresa: Kralja Petra I 165, 28000 Kosovska Mitrovica
Telefon: (381) 028/425-455
Fax: (381) 028/425-452
Predsednik Izvršnog odbora: Draško Knežević
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 82 od 3.4.1991. godine
14. KBC BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa: Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3050-300
Fax: (381) 011/2282-028
Predsednik Izvršnog odbora: Avram Milenković
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
15. KBM BANKA AD KRAGUJEVAC
Adresa: Kralja Petra I 26, 34000 Kragujevac
Telefon: (381) 034/335-617
Fax: (381) 034/336-175
Predsednik Izvršnog odbora: mr Alojz Kovše
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O br. 209 od 03.07.1991. godine
Od 2.9.2013. godine, Credy banka a.d. Kragujevac menja svoje poslovno ime u KBM Banka ad Kragujevac.
16. KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa: Svetog Save 14, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3080- 100
Fax: (381) 011/3441-335
Predsednik Izvršnog odbora: Ivica Smolić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
17. „MARFIN BANK“ AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Dalmatinska 22, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3306-300
Fax: (381) 011/3241-448
Predsednik Izvršnog odbora: Andreas Moyseos
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
18. NLB BANKA A.D. Beograd
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina br. 165v, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/2225-100
Fax: (381) 011/2225-194
Predsednik Izvršnog odbora: Samo Nučič
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 197 od 03.07.1991.godine
19. OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD
Adresa: Bulevar oslobođenja 2a, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/4893-100
Fax: (381) 021/4893-101
Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Vukotić
Dozvola za rad: Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
20. OTP BANKA Srbija a.d. Novi Sad
Adresa: Bulevar oslobođenja 80, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/4800-000
Fax: (381) 021/4800-032
Predsednik Izvršnog odbora: Imre Bertalan
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
21. PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Milentija Popovića 5b, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3024-000
Fax: (381) 011/3024-040
Predsednik Izvršnog odbora: Neoclis Neocleous
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 792 od 1.09.1995 godine
22. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD, AKCIONARSKO DRUSTVO, BEOGRAD
Adresa: Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 70, 11000 Beograd
Telefon: _
Fax: _
Predsednik Izvršnog odbora: _
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 219 od 13.12.1989. godine
Rešenjem IO NBS br. 49 od 26. 10. 2013. godine, Privrednoj banci Beograd, akcionarsko društvo, Beograd oduzeta je dozvola za rad. Čeka se Rešenje APR o upisu ove promene u registar privrednih društava.
23. ProCredit Bank a.d. Beograd
Adresa: Milutina Milankovića 17, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/2077-906
Fax: (381) 011/2077-905
Predsednik Izvršnog odbora: Svetlana Tolmačeva Dingarac
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
24. RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa: Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/3202-100
Fax: (381) 011/3346-033
Predsednik Izvršnog odbora: Zoran Petrović
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
25. SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bul. Mihajla Pupina 165g, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/2013-200
Fax: (381) 011/2017-056
Predsednik Izvršnog odbora: Valeriy Ovsyannikov
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
26. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, 11070 Novi Beograd
Telefon: (381) 011/3011-400
Fax: (381) 011/3132-885
Predsednik Izvršnog odbora: Frederic Coin
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 293 od 14.12.1990. godine
27. SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa: Savska 25, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3607-2 00, 011/3607-499
Fax: (381) 011/2646-855
Predsednik Izvršnog odbora: Zlatan Peručić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
28. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Adresa: Rajićeva 27-29, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3204- 500, 011/3777-888
Fax: (381) 011/3342-200
Predsednik Izvršnog odbora: Claudio Cesario
Dozvola za rad: Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine
29. UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa: Francuska 29,11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3022-801
Fax: (381) 011/3343-017
Predsednik Izvršnog odbora: Dragan Tomić
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O.br. 152 od 16.06.1992. godine
30. VOJVOÐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD
Adresa: Trg slobode 7, 21000 Novi Sad
Telefon: (381) 021/4886-600
Fax: (381) 021/6624-859
Predsednik Izvršnog odbora: Marinos Vathis
Dozvola za rad: Rešenje NBJ O. br. 218 od 20.12.1989. godine
31. VTB Banka a.d. Beograd
Adresa: Balkanska 2, 11000 Beograd
Telefon: (381) 011/3952-213
Fax: (381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora: Vladimir Zečar
Dozvola za rad: Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
Od 13.9.2013. godine, Moskovska banka a.d. Beograd menja svoje poslovno ime u VTB Banka a.d. Beograd.