Cenu knjigovodstvenih usluga određujemo na samom početku saradnje sa klijentom na osnovu podataka o poslovanju.
Usluge se naplaćuju na mesečnom nivou i cena knjigovodstenih usluga se menja samo u slučaju važne promene u Vašem poslovanju i u dogovoru sa Vama.

Ovakvim pristupom možete predvideti sve troškove vezane za Vaše računovodstvo.

Popunite formu ispod i u najkraćem mogućem roku odgovorićemo na Vaš upit sa preciznim uslovima i cenom o pružanju računovodstvenih usluga.
Ponuda za Vas nije obavezujuća, i podatke koje nam prosledite upotrebićemo isključivo za izradu ponude i u druge svrhe ih nećemo koristiti.

  Osnovne informacije

  Kontakt osoba *

  Naziv preduzeća/radnje *

  E-mail *

  Web sajt

  Adresa *

  Telefon *

  Vrsta delatnosti *

  Broj zaposlenih *

  Informacije o poslovanju

  Obveznik PDV-a *

  DaNe

  Obveznik za PDV

  MesečniTromesečni

  Domaći primljeni računi (mesečno) *

  Inostrani primljeni računi (mesečno) *

  Domaći izdati računi (mesečno) *

  Inostrani izdati računi (mesečno) *

  Ostale napomene

  Cena vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja

  Preduzeće koje je u sistemu PDV-a od 100 EUR
  Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a od 80 EUR
  Preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a od 90 EUR
  Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a od 70 EUR
  Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge od 60 EUR
  Paušalno oporezovan preduzetnik od 30 EUR
  Preduzeće u mirovanju od 50 EUR
  Preduzetnička radnja u mirovanju od 40 EUR

  Cene koje su izražene u evrima (€) obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan fakturisanja.