PIB obrasci

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica
PPR-1

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika
PPR-2

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta
PPR-3

Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
PR-1

Prijava za registraciju preduzetnika
PR-2

Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
PR-3

M4 obrasci

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene
M-4

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za više lica samostalnih delatnika
M-4K SP

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene
M-4K

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za lice samostalnog delatnika
M-4SP