Vesti iz ekonomije

Osiguravajuće kuće o turističkim aranžmanima

Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić rekao je danas da se ove nedelje očekuje da osiguravajuće kuće aneksom ugovora produže polise osiguranja na tri meseca, do kraja kalendarske godine jer se time ne uvećava rizik osiguravajućih kuća.

On je za agenciju Beta rekao da bi se u tom periodu tražilo konačno rešenje za osiguranje turističkih aranžmana, a da je tokom nekoliko prethodnih nedelja utvrđeno ko može da bude nosilac (titular) garancije, što je preduslov da se u taj posao uključe i banke.

„Novim Pravilnikom o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja propisano je da primalac bankarske garancije može biti strukovno, odnosno poslovno udruženje ili asocijacija turističkih agencija, pa je ispunjen i jedan od uslova da garancije izdaju i banke, a ne samo osiguravajuća društva“, rekao je Seničić.

Dodao je da to ne znači da će JUTA biti nosilac garancije iako ima neophodnu infrastrukturu, ali da bi tu odgovornost prihvatila potrebno je da sagleda sve okolnosti i donese odluku o pristanku.

Seničić je rekao i da bi, kad bi banke izdavale garancije, ti iznosi bi morali da se smanje jer one, na primer za garanciju od 400.000 evra traže hipoteku od 600.000-700.000 evra što malo koja agencija može da obezbedi.

Istakao je da će se zahtevati od novoformiranog ministarstva turizma hitna izmena Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancija putovanja sa umanjenim iznosima garancija, kako polisa osiguranja, tako i bankarskih garancija.

„Osiguravajuće kuće su do sada naplaćivale paušalne premije osiguranja od 3.000 evra do 12.000 evra godišnje na osnovu procene rizika, a najispravnije bi bilo da se premije utvrđuju na osnovu prometa“, reko je Seničić.

Dodao je da bi to značilo da kada nema prometa, nema ni rizika, a da bi i cena premija osiguranja bila adekvatna.

Seničić je rekao da se objavljivanje prvostepene presude o vraćanju novca vlasniku aranžmana zbog nerealizovanog putovanja može razumeti kao pritisak na sud i samoreklamiranje udruženja potrošača.

„Takvo ponašanje jednog udruženja potrošača je neodgovorno, ne samo što je presuda prvostepena i što će se verovatno uložiti žalba, nego i zato što je reč o specifičnom slučaju koji se ne može primeniti kao pravilo za sva odložena putovanja zbog pandemije virusa korona“, rekao je Seničić.

Danas

Pročitajte i...