Vesti iz ekonomije

Nova elektronska uverenja

Elektronska uverenja

Nova elektronska uverenja i zahtev za izdavanje o plaćenim obavezama na svim uplatnim računima javnih prihoda poreski obveznici mogu, osim za postojeće, podneti i u sledeće svrhe:

  • Dokaz kod Uprave carina,
  • Dobijanje licence za javni prevoz tereta u drumskom saobraćaju,
  • Dobijanje licence za javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju,
  • Ostvarivanje prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • Ostvarivanje prava na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za taksi prevoz,
  • Registraciju putničkih vozila za taksi prevoz,
  • Ostvarivanje prava na subvencionisanu nabavku električnih i hibridnih vozila,
  • Otvaranje firme u inostranstvu.

Za nova elektronska uverenja Poreske uprave elektronskim putem ne plaća se administrativna taksa.

Za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje Kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom. Izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji.

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama u elektronskom obliku možete preuzeti preko portala Poreske uprave.

Poreski obveznici se dodatno mogu informisati preko Kontakt centra Poreske uprave na brojeve telefona: 0700-700-007 i 011/331-01-11. Kao i na šalteru „Vaš poreznik“ u 37 filijala Poreske uprave širom Srbije.

Pročitajte i...