Prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci RZS, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Novi podatak o najnižoj osnovici (35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene za period XI/ 2017 – X/2018), objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 104/18 i primenjuje se od 1.01.2019. godine.

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2019. do 31.12.2019. godine, iznosi 23.921 dinara.