Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
„Sl. glasnik RS“, br.
od 1.11.2015. do 31.01.2016. 21.552 (35% od 61.578) 90/2015
od 1.02.2016. do 30.04.2016. 22.449 (35% od 64.139) 7/2016
od 1.05.2016. do 31.07.2016. 21.012 (35% od 60.034) 44/2016
od 1.08.2016. do 31.10.2016. 22.400 (35% od 64.001) 65/2016
od 1.11.2016. do 31.01.2017. 22.204 (35% od 63.441)