Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
„Sl. glasnik RS“, br.
od 1.11.2014. do 31.01.2015. 21.718 (35%) 118/2014
od 01.11.2014. do 31.01.2016. 21.552 (35%) 68/14