Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu 

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času – neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

54.648,79

Februar 2023. godine

20

160

230,00

36.800,00

49.399,14

Mart 2023. godine

23

184

230,00

42.320,00

57.273,61

April 2023. godine

20

160

230,00

36.800,00

49.399,14

Maj 2023. godine

23

184

230,00

42.320,00

57.273,61

Jun 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

54.648,79

Jul 2023. godine

21

168

230,00

38.640,00

52.023,97

Avgust 2023. godine

23

184

230,00

42.320,00

57.273,61

Septembar 2023. godine

21

168

230,00

38.640,00

52.023,97

Oktobar 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

54.648,79

Novembar 2023. godine

22

176

230,00

40.480,00

54.648,79

Decembar 2023. godine

21

168

230,00

38.640,00

52.023,97

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 21.712 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2023. godine.