Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času – neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Ukupan trošak

Januar 2020.

23

184

172,54

31.747,36

42.963,42

50.116,83

Februar 2020.

20

160

172,54

27.606,40

37.056,21

43.226,06

Mart 2020.

22

176

172,54

30.367,04

40.994,35

47.819,91

April 2020.

22

176

172,54

30.367,04

40.994,35

47.819,91

Maj 2020.

21

168

172,54

28.986,72

39.025,28

45.522,99

Jun 2020.

22

176

172,54

30.367,04

40.994,35

47.819,91

Jul 2020.

23

184

172,54

31.747,36

42.963,42

50.116,83

Avgust 2020.

21

168

172,54

28.986,72

39.025,28

45.522,99

Septembar 2020.

22

176

172,54

30.367,04

40.994,35

47.819,91

Oktobar 2020.

22

176

172,54

30.367,04

40.994,35

47.819,91

Novembar 2020.

21

168

172,54

28.986,72

39.025,28

45.522,99

Decembar 2020.

23

184

172,54

31.747,36

42.963,42

50.116,83

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 16.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2020. godine.