Mesec

Broj mogućih radnih dana u mesecu

Broj mogućih časova rada u mesecu

Minimalna cena rada po času – neto

Minimalna neto zarada za mesec

Minimalna bruto zarada za mesec

Januar 2018.

23

184

143

26.312

35.395

Februar 2018.

20

160

143

22.880

30.499

Mart 2018.

22

176

143

25.168

33.763

April 2018.

21

168

143

24.024

32.131

Maj 2018.

23

184

143

26.312

35.395

Jun 2018.

21

168

143

24.024

32.131

Jul 2018.

22

176

143

25.168

33.763

Avgust 2018.

23

184

143

26.312

35.395

Septembar 2018.

20

160

143

22.880

30.499

Oktobar 2018.

23

184

143

26.312

35.395

Novembar 2018.

22

176

143

25.168

33.763

Decembar 2018.

21

168

143

24.024

32.131

Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 15.000 dinara koji se primenjuje počev od isplate zarade za mesec januar 2018. godine.