Na osnovu člana 112. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 30. septembra 2014. godine, donela je Odluku o visini minimalne zarade za 2015. godinu u visini od 121,00 din (neto) po radnom času.