• Pretraga Registra menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije.
 • Visina minimalne zarade u Republici Srbiji, pregled usvojenih i objavljenih odluka Socijalno-ekonomskog saveta RS o minimalnoj zaradi.
 • Pretraga nove šifre delatnosti koja je dodeljena privrednim društvima i preduzetnicima posle 12. avgusta 2010. godine, od kada se primenjuje nova klasifikacija delatnosti.
 • Zvanična kursna lista Narodne banke Srbije, sa mogućnošću izbora za koji dan želimo kursnu listu, za devize, efektivu ili srednji kurs te mogućnošću šest načina prikaza.
 • Pretraga registra privrednih društava kod Agencije za privredne registre sa mogućnošću pretrage po nazivu ili delu naziva kao i po matičnom broju.
 • Pretraga registra preduzetnika (radnji) kod Agencije za privredne registre sa mogućnošću pretrage po opštinama, nazivu ili delu naziva radnje, imenu ili delu imena osnivača te JMBG osnivača kao i registarskom broju radnje.
 • Pretraga jedinstvenog registra računa pravnih i fizičkih lica kod poslovnih banaka koji vodi Narodna banka Srbije sa mogućnošću pretrage po broju računa, matičnom i poreskom broju, nazivu ili delu naziva imaoca računa.
 • Pretraga dužnika u „blokadi“, odnosno prinudnoj naplati kod Narodne banke Srbije omogućava da se, preko računa ili matičnog broja imaoca računa, sazna da li dotični imalac ima, a ako ima i kolike su i od kada su, evidentiranih neizmirenih obaveza u odeljenju prinudne naplate NBS, podaci o „blokadi“.
 • Pretraga registra evidentiranih PDV obveznika kod Poreske uprave koji omogućava da se unosom PIB-a dobije podatak da li je određeni poreski obveznik evidentiran u sistem PDV-a, a ako jeste, dobivaju se i matični podaci o tom obvezniku.
 • Pretraga uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje omogućava osiguranicima da preko sajta RZZO provere da li je njihov poslodavac uplatio doprinos za zdravstveno osiguranje.
 • Linkovi ka svim poslovnim banakama članicama Udruženja banaka Srbije pod naslovom „Detaljne informacije o ponudama banaka u Strbiji“.
 • Kreditni kalkulatori omogućavaju brzo priručno izračunavanje odnosa između visine traženog kredita, depozita, perioda otplate, kamatne stope i visine rate za kredite kod većine poslovnih banaka.
 • Konverzija mernih jedinica omogućavaju brzo preračunavanje odnosa između različitih mernih jedinica iz različitih mernih sistema (npr. metar/inč, tona/unca, litar/kubni centimetar, kvadratni metar/hektar, konjska snaga/vat, stepeni po Celzijusu/stepeni po Farenhajtu i slično).
 • Imenik Vlade Republike Srbije sa adresama, telefonima, faksovima, e-mail adresama kao i internet stranicama za ministarstva, kabinete, sektore i kancelarije Vlade RS.
 • Pronalaženje poštanskih brojeva za mesta u Srbiji omogućava pretraživanja po poštanskom broju, mestu i opštini u Srbiji.
 • Telefonski imenici Srbije omogućavaju preteragu poslovnih korisnika po imenu firme, delatnosti, broju telefona, adresi kao i fizičkih lica prema njihovom broju telefona, imenu i prezimenu i adresi.
 • Ekonomski rečnik na sajtu Narodne banke Srbije sadrži veliki broj pojmova iz područja ekonomije, razvrstanih azbučnim redom.