Privredno društvo za pružanje knjigovodstvenih usluga "Icarus doo", Niš

Šifra delatnosti: 6920 – Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi, poresko savetovanje.
Matični broj: 20721766 | PIB: 107002821
Računi: Banca Intesa: 160-405050-45; EFG: 250-3040000325770-94

Diplomirani ekonomista Ljiljana Tošić
Ovlašćeni računovođa

Tome Rosandića 5/5/6
18000 Niš, Srbija

    Ime *

    Email *

    Poruka