Vesti iz ekonomije

Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na podnošenje zahteva ima privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji poseduje lecencu ili je u 2020. godini posedovao licencu, a koji je Agenciji za privredene registre podneo zahtev za izdavanje nove licence.

Zahtevi za korišćenje subvencija podnose se Ministarstvu na adresu:
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd.

Podnosici zahteva, pored navedenog, radi evidentiranja, dostavljaju skeniran popunjen i potpisan obrazac zahteva na sledeću e-mail adresu: ivana.avramov@mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 4. decembra 2020. Godine
Obrazac možete preuzeti sa sajta Ministarstva

Pročitajte i...