Redovne godišnje finansijske izveštaje (završni račun) na kraju fiskalne godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo. Rok za podnošenje završnog obračuna je 28.02. za statističke potrebe. Finansijski izveštaj obuhvata Bilans stanja, Bilans uspeha i Statistički aneks. Do 30.06. za javno objavljivanje za prethodnu godinu.

Završni obračun se podnosi Agenciji za privredne registre u elektronskom obliku. Poreskoj upravi završni račun više se ne podnosi osim na zahtev Poreske uprave.

Poreski bilans i Poreska prijava se podnose Poreskoj upravi u elektronskom obliku do 30.06. za pravna lica. Rok za preduzetnike je do 15.03. u papirnom obliku.

Najčešće pitanje oko predaje završnog računa je ko ima obavezu sastavljanja finansijskih izveštaja?

U ovu grupu spadaju sva Privredna društva, Javna preduzeća i Banke. Zatim, Društva za osiguranje, Davaoci finansijskih lizinga, Dobrovoljni penzijski fondovi i Zadruge.

U knjigovodstvene usluge koje obuhvata izrada završnog računa spadaju izrada obrazaca Bilansa stanja, Bilansa uspeha i Statističkog aneksa i ovo se odnosi za mikro preduzeća dok se za mala, srednja i velika preduzeća rade i dodatni obrasci poput Izveštaja o tokovima gotovine, Izveštaja o promenama na kapitalu i Napomena uz finansijski izveštaj.

Poreske godišnje obaveze su izrada poreskog bilansa, poreska prijava poreza na dobit i PPP obrazac – utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana kao i godišnje obaveze za utvrđivanje doprinosa, takozvani M4 obrazac.

Završni račun je krajnja slika, finansijski odraz poslovanja jednog preduzeća u poslovnoj godini, te je iz tog razloga izrada završnog obračuna na pravi način jako bitna. Može biti vrlo važan za preduzeće za dobijanje kredita, donacija, lizinga, tendera…

Izrada završnog računa – cena usluge

Cena izrade završnog računa je uglavnom uključena u cenu knjigovodstvenih usluga osim ako Ugovorom to nije drugačije naznačeno.

Izuzeci su vanredni završni računi zbog potreba apliciranja za kredite banaka ili nekih drugih svrha kao što je slučaj statusnih promena, stečaja, likvidacije i slično kao i izrada završnog računa za preduzeća koji nisu klijenti knjigovodstvene agencije.

U tim slučajevima se cena ove usluge određuje na osnovu obima poslovanja preduzeća.

Ukoliko vaše preduzeće nije klijent agencije, kontaktirajte nas za više informacija o izradi završnog računa.