Vesti iz ekonomije

Demanti Ministarstva finansija

U cilju istinitog informisanja javnosti i u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“ 83/2014, 58/2015, 12/2016) Ministarstvo finansija demantuje tekst portala www.nova.rs, koji je objavljen 27. oktobra 2020. godine, pod naslovom – Novi zakon: Plaćaćemo porez na šupe, kokošinjce, bunare.

U objavljenom tekstu objavljena je netačna informacija koja je dovela u zabludu javnost Srbije da će se “od Nove godine plaćati porez na podrume, šupe, bunare, kotlarnice, bazene, svinjce, kokošinjce, štale, senike, ambare, čardake, golubarnike, pušnice, sušare, ribnjake, pa čak i na nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata”, tj. “porez će plaćati građani i firme na objekte koji do sada nisu ni bili oporezovani”.

Naime, pobrojane nepokretnosti u tekstu i sada su predmet oporezivanja porezom na imovinu. Predloženim izmenama i dopunama Zakona vrši se smanjenje poreskog opterećenja za pomoćne objekte i proširenje poreskog oslobođenja za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Primenom sadašnje zakonske odredbe nema osnova da obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige, npr. građani, ostvare poresko oslobođenje za objekte namenjene za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, ako ta lica istovremeno nisu i obveznici poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva.

Predlaže se da svi obveznici koji ne vode poslovne knjige mogu ostvariti poresko oslobođenje za navedene objekte (ako nisu ustupljeni drugom licu uz naknadu, na period koji u toku 12 meseci traje duže od 183 dana).

Prema tome, ne uvodi se oporezivanje navedenih objekata (jer su ti objekti predmet oporezivanja porezom na imovinu više desetina godina unazad), već se uvodi poresko oslobođenje za te objekte i pojedinim obveznicima (građanima i drugim obveznicima koji ne vode poslovne knjige) koja sada to pravo nemaju.

Objekti koji su u funkciji glavnog objekta (osim garaža) razvrstavani su u istu grupu i oporezovani kao objekat u čijoj su funkciji. Predloženo je da se pomoćni objekti razvrstaju u istu grupu sa garažama (koje su takođe pomoćni objekti po svojoj suštini). To bi omogućilo da se poreska osnovica za te objekte utvrđuje primenom prosečnih cena garaža i pomoćnih objekata u istoj zoni, čime bi se smanjio poreski teret za te objekte.

Napominjemo da je porez na imovinu izvorni javni prihod jedinica lokalnih samouprava (u potpunosti im pripada prihod ostvaren po osnovu poreza na imovinu) i da su navedene izmene sačinjene i na inicijativu jedinica lokalne samouprave. Takav način oporezivanja će dovesti do manjeg poreskog tereta za obveznike, odnosno do proširenja poreskih oslobođenja, što znači i manjih prihoda jedinica lokalnih samouprava, ali će doprineti doslednijem oporezivanju srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

Poreska uprava

Pročitajte i...